Logo-2019

ORDFÖRANDE:
Stig Andersson, 070-372 43 56
e-mail: stig.andersson53@telia.com

VICE ORDFÖRANDE:
Mats Johansson
KASSÖR:
Lars-Göran Svensson
SEKRETERARE:

Tord Gustavsson
LEDAMÖTER:
Olle Larsson
Conny Ohlsson
MATRIALFÖRVALTARE:
René Amico
SUPPLEANTER:
Morgan Johannesson
Roger Olsson
Bengt-Göran Nilsson