Logo-2019

ORDFÖRANDE:
Stig Andersson, 070-372 43 56
e-mail: stig.andersson53@telia.com

VICE ORDFÖRANDE:
Mats Johansson
KASSÖR:
Lars-Göran Svensson
SEKRETERARE:

Tord Gustavsson
LEDAMOT:
Conny Ohlsson
SUPPLEANTER:
Morgan Johannesson
Roger Olsson
Bengt-Göran Nilsson