Logo-2019

ORDFÖRANDE:
Stig Andersson, 070-372 43 56
e-mail: stig.andersson53@telia.com

VICE ORDFÖRANDE:
Mats Johansson
KASSÖR:
Lars-Göran Svensson
SEKRETERARE:

Tord Gustavsson
LEDAMOT:
Conny Ohlsson
Morgan Johannesson
Bengt-Göran Nilsson
SUPPLEANTER:
Roger Olsson
Austin Jonsson
Henrik Andersson
Mattias Johansson