Lagan nedströms Timsfors kraftverk

Lagan nedströms Timsfors kraftverk, Efter broarna i Timsfors i gamla fåran så är det fiskeförbud ner till sammanflödet från kraftverket. Efter kraftverket ner mot Ulvsbäcksbron är det ett bra fiske efter gädda samt Abborre det finns även sporadiskt förekomst av Öring. Sträckan från Ulvsbäck fram till Örnafälla är ca:4 km strömmande och ett bra fiske efter Gädda Vi inloppet till Tånnerydsdammen så är det ett mycket bra fiske efter Gädda samt relativt bra fiske efter grov Abborre.

Braxen
Mört
Abborre
Brunöring
Gädda
Ål
Gös
Sutare