LILLÅN

Förbinder Lokasjön med Lagan. Svårframkomligt, båt behövs på de flesta ställen. Bra fiske efter gädda och då speciellt på våren vid tröskeln innan den rinner ut i Lagan.

Abborre
Braxen
Mört
Logo-2019
Gädda
Ål
Sutare
Gös