LAGAN FRAM TILL MAJENFORS KRAFTVERK

Här är det fiske efter grov Gädda samt Gös en del grövre Abborre. Inloppet till Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt. Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter Gädda samt Gös. Fiskevårdsområdets gräns slutar här ovanför kraftverken.

Abborre
Gädda
Gös
Sutare
Löja
Mört
Ål
Braxen

Här är det fiske efter grov Gädda samt Gös en del grövre Abborre. Inloppet till Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt. Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter Gädda samt Gös.

Fiskevårdsområdets gräns slutar här ovanför kraftverken.