Information / Fiskekort

Information

Fiskekortet berättigar till fiske inom Markaryds fiskevårdsområde: Lagan (nedströms Kvarnaholms kraftverk, Strömsnäsbruk till Majenfors kraftverk.) Dessutom i Jetesjön, Lokasjön, Byasjön, Klocksjön, Skärsjön, samt Svartsjöarna med sammanbindande vattendrag dock ej Krokebäcken. Fiskekortet skall medföras vid fiske samt att kortet är personligt och får ej överlåtas. Barn/ungdom upp t.o.m. 16 år fiskar gratis inom området. För fiskerättsägare gäller särskilda bestämmelser inom ursprungligt skifteslag. //MFVOF

Vi har kontrollavgift, 2 000 sek  vid brott mot föreningens regler.

Exempel på överträdelser som omfattas av kontrollavgiften är:
• när en fiskare tagit upp för små eller för stora fiskar, alltså brutit mot föreningens regler om minimimått eller maximimått
• när en fiskare med årskort eller motsvarande bryter mot regler om fredningstid som gäller viss del av kortets giltighetstid
• när en fiskare fiskar inom ett fredat område, till exempel en lekvik som föreningen vill skydda och där fredningsområdet gränsar till ett område där fisket är tillåtet
• när en fiskare använder otillåtet agn eller bete eller bete eller otillåtet antal redskap
• omärkta eller felaktigt märkta redskap med känd ägare, om föreningen beslutat att redskap ska vara märkta på ett visst sätt

Fiskeregler

Handredskap endast tillåtet,  Isfiske max 10 angeldon. GÄDDSAX FÖRBJUDEN

 ALL KARP SKALL ÅTERUTSÄTTAS OMEDELBART

Minimimått: 
Öring: 35 cm, max 2 st/dag. 
Fredningstid för öring fr.o m 15/10 – 29/2
Gös: 45-75 cm, max 2 st/dag. 

OBS!  Endast
elmotor får användas i Getesjön

Beträd ej tomtmark som gränsar till fiskevatten, visa varsamhet om djur och fågellivet.

Personligt Dagkort 50 kr
(Giltigt 24 timmar)


Fiskekort köps digitalt och utfärdas i samarbete med iFiske.se. Genom att klicka på iFiskes logga, slutför du ditt köp på DAGKORT 50 kr.

Barn upp till 16 år fiskar gratis.

Personligt Veckokort 150 kr
(Giltigt i 7 dagar)


Fiskekort köps digitalt och utfärdas i samarbete med iFiske.se. Genom att klicka på iFiskes logga, slutför du ditt köp på VECKOKORT 150 kr.

Barn upp till 16 år fiskar gratis.

Personligt Årskort 350 kr
(Giltigt i 365 dagar)


Fiskekort köps digitalt och utfärdas i samarbete med iFiske.se. Genom att klicka på iFiskes logga, slutför du ditt köp på ÅRSKORT 350 kr.

Barn upp till 16 år fiskar gratis.

Vi säljer fiskekort

Drottninggatan 30

Drottninggatan 28

Råstorp

Kungsgatan 1