Information / Fiskekort

Information

Fiskekortet berättigar till fiske inom Markaryds fiskevårdsområde: Lagan (nedströms Kvarnaholms kraftverk, Strömsnäsbruk till Majenfors kraftverk.) Dessutom i Jetesjön, Lokasjön, Byasjön, Klocksjön, Skärsjön, samt Svartsjöarna med sammanbindande vattendrag dock ej Krokebäcken.
Fiskekortet skall medföras vid fiske samt att kortet är personligt och får ej överlåtas. Barn/ungdom upp t.o.m. 16 år fiskar gratis inom området.
För fiskerättsägare gäller särskilda bestämmelser inom ursprungligt skifteslag. //MFVOF

Fiskeregler
Handredskap endast tillåtet
Isfiske max 10 angeldon.
GÄDDSAX FÖRBJUDEN


Beträd ej tomtmark som gränsar till fiskevatten, visa varsamhet om djur och fågellivet.

Fiskarter
Öring, gädda, gös, abborre, lake, ål, karp, sutare, braxen, mört, löja och sarv.
ALL KARP SKALL ÅTERUTSÄTTAS OMEDELBART !!!
Minimimått:
Öring: 35 cm, max 2 st/dag.
Gös: 45-75 cm, max 2 st/dag.
Fredningstid för öring f.o.m.15/10 – 29/2

Personligt Dagkort 50 kr
(Giltigt 24 timmar)


Fiskekort köps digitalt och utfärdas i samarbete med iFiske.se. Genom att klicka på iFiskes logga, slutför du ditt köp på DAGKORT 50 kr.

Barn upp till 16 år fiskar gratis.

Personligt Veckokort 150 kr
(Giltigt i 7 dagar)


Fiskekort köps digitalt och utfärdas i samarbete med iFiske.se. Genom att klicka på iFiskes logga, slutför du ditt köp på VECKOKORT 150 kr.

Barn upp till 16 år fiskar gratis.

Personligt Årskort 250 kr
(Giltigt i 365 dagar)


Fiskekort köps digitalt och utfärdas i samarbete med iFiske.se. Genom att klicka på iFiskes logga, slutför du ditt köp på ÅRSKORT 250 kr.

Barn upp till 16 år fiskar gratis.

Vi säljer fiskekort

Drottninggatan 30

Drottninggatan 28

Råstorp

Kungsgatan 1