LOKASJÖN

Lokasjön är i förbindelse med Byasjön och ligger sydväst i sjösystemet. Sjön är ganska lättillgänglig i norra delen, med bra fiskeplatser från land. Men du fiskar bäst från båt .Rikligt med Gädda, bra med Abborre samt en del Gös. Grillplats finns.

Logo-2019
Gös
Gädda
Mört
Abborre
Ål
Sarv – Scardinius erythrophthalmus
Sarv
Sutare