Information

Fiskekortet berättigar till fiske inom Markaryds fiskevårdsområde: Lagan (nedströms Kvarnaholms kraftverk, Strömsnäsbruk till Majenfors kraftverk.) Dessutom i Jetesjön, Lokasjön, Byasjön, Klocksjön, Skärsjön, samt Svartsjöarna med sammanbindande vattendrag dock ej Krokebäcken. Fiskekortet skall medföras vid fiske samt att kortet är personligt och får ej överlåtas.
Barn/ungdom upp t.o.m. 16 år fiskar gratis inom området.
För fiskerättsägare gäller särskilda bestämmelser inom ursprungligt skifteslag. //MFVOF

Fiskekorttyper/Pris
Dygnskort…………………………….50;-
Veckokort…………………………….150;-
Årskort vuxen…………………….250;-
Dygnskort grupp………………400;-
(max 20 deltagare/kort)
Årskort företag…………………400;-

Fiskeregler
Handredskap endast tillåtet
Isfiske max 10 angeldon
(GÄDDSAX FÖRBJUDEN)

BETRÄD EJ TOMTMARK SOM GRÄNSAR TILL FISKEVATTEN, VISA VARSAMHET OM DJUR OCH FÅGELLIVET.

Fiskarter
Öring, gädda, gös, abborre, lake, ål, karp, sutare, braxen, mört, löja och sarv.
ALL KARP SKALL
ÅTERUTSÄTTAS OMEDELBART !!!

  • Minimimått
    Öring: 35 cm, max 2 st/dag.
    Gös: 45-75 cm, max 2 st/dag.

  • Fredningstid för öring f.o.m.15/10 – 29/2

Vi säljer fiskekort

Kultur & Fritid, Kungsgatan 1