Lagan nedströms Kvarnaholms kraftverk

Fiskevårdsområdet börjar nedströms Kvarnaholms kraftverk i Strömsnäsbruk. Fisket ner till kraftverket i Timsfors är ca: 10 km strömmande vatten med i huvudsak fiske efter Gädda och Abborre. Den lilla dammen ovanför Timsfors kraftverk så är det ganska bra fiske efter stor Braxen. Kraftverkskanalen innan Timsfors kraftverk kan ge ett bra fiske efter ål. Sträckan är ganska lätt att komma till från vägen mellan Timsfors och Strömsnäsbruk (Riksettan)

Lagan nedströms Timsfors kraftverk

Efter broarna i Timsfors i gamla fåran så är det fiskeförbud ner till sammanflödet från kraftverket. Efter kraftverket ner mot Ulvsbäcksbron är det ett bra fiske efter gädda samt Abborre det finns även sporadiskt förekomst av Öring.Sträckan från Ulvsbäck fram till Örnafälla är ca:4 km strömmande och ett bra fiske efter Gädda Vi inloppet till Tånnerydsdammen så är det ett mycket bra fiske efter Gädda samt relativt bra fiske efter grov Abborre.

Lagan Tånnerydsdammen

Där är det fiske efter grov Gädda en del Gös samt Abborre. Fiske i vikarna med levande bete har gett bra resultat  Det finns även grov Braxen. Området är lättillgängligt med många bra öppna fiskeplatser. Vid bron i Råstorp finns det en båtramp vid södra brofästet. Dammen sträcker sig ner till Ängabäcks kraftverk.

Lagan nedströms Ängabäcks kraftverk

Här är det fiske efter grov Gädda samt Gös en del grövre Abborre.Sträckan Ängabäck till inloppet i Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt. Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter Gädda samt Gös. Fiskevårdsområdets gräns slutar här ovanför kraftverken.

FISKARTER 

   
ÖRING LAKE GÄDDA 
MÖRT BRAXEN ABORRE 
ÅL HARR GÖS