Tånnerydsdammen

Tånnerydsdammen / Lagan
Där är det fiske efter grov Gädda en del Gös samt Abborre. Fiske i vikarna med levande bete har gett bra resultat Det finns även grov Braxen. Området är lättillgängligt med många bra öppna fiskeplatser. Vid bron i Råstorp finns det en båtramp vid södra brofästet. Dammen sträcker sig ner till Ängabäcks kraftverk.
Mörten (Rutilus rutilus)
Braxen (Abramis brama)
Abborre (Perca fluviatilis)
Gädda (Esox lucius)
Gös (Sander lucioperca)
Ål (Anguilla anguilla)