Lokasjön

Lokasjön
Lokasjön är i förbindelse med Byasjön och är den större av sjöarna och ligger sydväst i sjösystemet. Sjön är ganska lättillgänglig i norra delen med bra fiskeplatser från land. Men du fiskar bäst från båt.Rikligt med Gädda, bra med Abborre samt en del Gös. Båtuthyrning finns i sjön (Ah-ha i Oshult, båt och kanotuthyrning).
Gädda (Esox lucius)
Gös (Sander lucioperca)
Mörten (Rutilus rutilus)
Abborre (Perca fluviatilis)
Ål (Anguilla anguilla)