Lagan nedströms Kvarnaholms kraftverk

Fiskevårdsområdet börjar nedströms Kvarnaholms kraftverk i Strömsnäsbruk.

Fisket ner till kraftverket i Timsfors är ca: 10 km strömmande vatten med i huvudsak fiske efter Gädda och Abborre.

Den lilla dammen ovanför Timsfors kraftverk så är det ganska bra fiske efter stor Braxen.

Kraftverkskanalen innan Timsfors kraftverk kan ge ett bra fiske efter ål.

Sträckan är ganska lätt att komma till från vägen mellan Timsfors och Strömsnäsbruk (Riksettan)

Abborre (Perca fluviatilis)
Braxen (Abramis brama)
Mörten (Rutilus rutilus)
Gös (Sander lucioperca)
Gädda (Esox lucius)
Ål (Anguilla anguilla)
Sutare
Sutare (Tinca tinca)