Lagan nedströms Ängabäcks kraftverk

Lagan nedströms Ängabäcks kraftverk

Här är det fiske efter grov Gädda samt Gös en del grövre Abborre. Sträckan Ängabäck till inloppet i Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt. 

Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter Gädda samt Gös

Fiskevårdsområdets gräns fortsätter nedströms till Majenfors.

Mörten (Rutilus rutilus)
Gös (Sander lucioperca)
Gädda (Esox lucius)
Braxen (Abramis brama)
Abborre (Perca fluviatilis)
Ål (Anguilla anguilla)
Sutare
Sutare (Tinca tinca)