Jetesjön

Jetesjön
Jetesjön (60 hektar) ligger inne i centrala delarna av Markaryd med camping samt badplats. Bra fiske med Gädda Abborre och grov Braxen. Mycket lätta att komma till förutom norra delen som är vildvuxen men ändå fiskbar på sina ställen. Endast elmotor

Endast elmotor

Abborre (Perca fluviatilis)
Mörten (Rutilus rutilus)
Gädda (Esox lucius)
Braxen (Abramis brama)
Ål (Anguilla anguilla)
Gös (Sander lucioperca)