Lillån

Lilliån förbinder Lokasjön med Lagan. Ån är svåråtkomlig utan båt på de flesta ställena. Bra fiske efter gädda speciellt,  på våren vid tröskeln innan den rinner ut i Lagan.

 

FISKARTER 

ABBORRE

ÅL

GÖS

 

 

 

MÖRT 

 

LAKE

 

GÄDDA

 

 

 

 

 SUTARE

BRAXEN 

SARV