POST NAMN TEL
Ordförande Stig Andersson 070-372 43 56
Kassör Lars-Göran Svensson 0433 -  140 34
Sekreterare Tord Gustavsson 035 -  12 08 66
Vice Ordförande Mats Johansson 0433 -  710 83
Materialförvaltare René Amico 070-243 83 77
Ledamot Olle Larsson 0433-   718 93
Ledamot Conny Olsson 0433 -  714 87
Suppleant Roger Olsson 0433 -  108 79
Suppleant Morgan Johannesson 0433 -  168 11
Suppleant Bengt-Göran Nilsson 0433 -  717 05
Revisor Jan Rosén 0451 -  227 68
Revisor Morgan Johannesson 0433 -  168 11
Revisor Suppleant Lars Carlsson 0433 -  123 69
Revisor Suppleant Lennart Johansson 0433 -  161 43
Valn. sammankallande Bengt-Göran Nilsson 0433 - 717 05
Valnämnd Roger Olsson 0433 - 108 79
Webbansvarig Tyrone Svensson 070-291 56 12