Beskrivning av fiskevattnen inom fiskevårdsområdet

 

Lagan nedströms Kvarnaholms kraftverk

Fiskevårdsområdet börjar nedströms Kvarnaholms kraftverk i Strömsnäsbruk. Fisket ner till kraftverket i Timsfors är ca: 10 km strömmande vatten med i huvudsak fiske efter Gädda och Abborre. Den lilla dammen ovanför Timsfors kraftverk så är det ganska bra fiske efter stor Braxen.Kraftverkskanalen innan Timsfors kraftverk kan ge ett bra fiske efter ål. Sträckan är ganska lätt att komma till från vägen mellan Timsfors och Strömsnäsbruk (Riksettan)


Lagan nedströms Timsfors kraftverk

Efter broarna i Timsfors i gamla åfåran är det fiskeförbud ner till sammanflödet från kraftverket. 
Efter kraftverket ner mot Ulvsbäcksbron är det ett bra fiske efter gädda samt Abborre det finns även sporadiskt förekomst av Öring. Sträckan från Ulvsbäck fram till Örnafälla är ca:4 km strömmande och ett bra fiske efter Gädda
Vi inloppet till Tånnerydsdammen så är det ett mycket bra fiske efter Gädda samt relativt bra fiske efter grov Abborre.


Lagan Tånnerydsdammen

Där är det fiske efter grov Gädda en del Gös samt Abborre.Fiske i vikarna med levande bete har gett bra resultat
Det finns även grov Braxen. Området är lättillgängligt med många bra öppna fiskeplatser. Vid bron i Råstorp finns det en båtramp vid södra brofästet. Dammen sträcker sig ner till Ängabäcks kraftverk.


Lagan nedströms Ängabäcks kraftverk

Här är det fiske efter grov Gädda samt Gös en del grövre Abborre.Sträckan Ängabäck till inloppet i Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt. Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter Gädda samt Gös. Fiskevårdsområdets gräns slutar här ovanför kraftverken.


Jetesjön

Jetesjön (60 hektar) ligger inne i centrala delarna av Markaryd med camping samt badplats.
Bra fiske med Gädda Abborre och grov Braxen. Mycket lätta att komma till förutom norra delen som är vildvuxen men ändå fiskbar på sina ställen.


Byasjön

Byasjön ligger centralt invid Ekebackens strövområde bakom Rikspappersskolan. Bra fiske efter Gädda  Abborre Gös Sarv Mört och Braxen. Området är lättillgängligt med stigar runt sjön och röjt runt strandlinjen på västra sidan (Ekebacken). Finns möjlighet att sätta i lättare trailerbåt vi Lutherska missionshuset (Allégatan)


Lokasjön

Lokasjön är i förbindelse med Byasjön och är den större av sjöarna och ligger sydväst i sjösystemet. Sjön är ganska lättillgänglig i norra delen med bra fiskeplatser från land. Men du fiskar bäst från båt. Rikligt med Gädda, bra med Abborre samt en del Gös. Båtuthyrning finns i sjön (Ah-ha i Oshult, båt och kanotuthyrning) www.ah-ha.nu


Svartesjön

En liten sjö öster om Lokasjön med bra fiske efter Sutare.


Skärsjön

Skärsjön ligger i västra delen av centrala Markaryd vid Skärsjövallen (fotbollsplan). Den är ett mycket bra metesjö efter Karp (fjäll , spegel ,gräs ).  Sjön har varit  igenvuxen med näckrosor samt vass.  På 70-talet så gjordes utplantering av Gräskarp och Spegelkarp dessa karpar har gjort underverk i sjön. Det har skett ett flertal utsättningar under åren och fler planeras. Samt att kommunen klipper vass samt näckrosor regelbundet.
OBS !!!!ALL KARP SKALL ÅTERUTSÄTTAS OBS!!!!


Klock-Svartesjön
 
Två små sjöar som ligger vid Markaryds kyrka svåra att komma till båt behövs.
Lillån

Lilliån förbinder Lokasjön med Lagan. Ån är svåråtkomlig utan båt på de flesta ställena. Bra fiske efter gädda speciellt,  på våren vid tröskeln innan den rinner ut i Lagan.


Lite vad som är på gång inom fiskevårdsarbetet


Harrsatsning i Lagan

Vi håller på med ett stort projekt att återinföra harren i Lagan mellan Timsfors och Ängabäck. Detta kommer vi att göra i samarbete med Fiskeriverket samt Länsstyrelsen. Detta påbörjades under 2004 och fortgår under minst fem år med berörda parter Vi ser fram emot stor optimism för detta  projekt.