Byasjön

Byasjön

Byasjön ligger centralt invid Ekebackens strövområde bakom Rikspappersskolan. Bra fiske efter Gädda,  Abborre, Gös, Sarv, Mört och Braxen

Området är lättillgängligt med stigar runt sjön och röjt runt strandlinjen på västra sidan (Ekebacken)

Finns möjlighet att sätta i lättare trailerbåt vi Lutherska missionshuset (Allégatan)

 

Braxen (Abramis brama)
Gädda (Esox lucius)
Abborre (Perca fluviatilis)
Gös (Sander lucioperca)
Mörten (Rutilus rutilus)
Sarv – Scardinius erythrophthalmus
Ål (Anguilla anguilla)